Wordt ook Sponsor

van Hertenkamp Enkhuizen …iets voor uw bedrijf?

Het bezoekerscentrum ontvangt structureel subsidie van de gemeente Enkhuizen. Daarmee kunnen we de dagelijkse basistaken uitvoeren (zorgen voor de dieren, ontvangen van de schoolklassen, basisonderhoud van het centrum).

Aanschaf van dieren, aanpassing en onderhoud van de tuin, inrichting van de gebouwen: het zijn projecten die echt afhankelijk zijn van sponsoring door het bedrijfsleven of van nalatenschappen.

Deze grotere projecten kunt u gericht (bedrijfsmatig) ondersteunen. De schooltuinen zijn een voorbeeld van zo’n groter project, dat door veel bedrijven wordt gesponsord, waarvoor onze hartelijke dank.

Voor de besteding van het geld is het belangrijk te weten, dat het bezoekerscentrum een ANBI status heeft (RSIN/fiscaalnummer  807969151). Daardoor zijn we vrijgesteld van betaling van schenkrechten en kunnen we het gesponsorde bedrag in zijn geheel inzetten waarvoor het is bedoeld.

Voor meer informatie over sponsorschap neem contact met ons op.