Geschiedenis

Stichting Milieu Educatie Centrum De Witte Schuur is op 1 oktober 1997 opgericht als een centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (NME). Het is gevestigd binnen de vestingwal van Enkhuizen in het Wilhelminaplantsoen. Een heemtuin en een hertenkamp omringen De Witte Schuur.  Onze gebouwen zijn van oorsprong onderdeel van het Sprookjesbos van Enkhuizen.

Sinds de opening neemt De Witte Schuur een groeiende educatieve en sociaal-maatschappelijke functie in binnen Enkhuizen en de regio West-Friesland.

Korte geschiedenis van De Witte Schuur

Het initiatief
Stichting Natuur- en Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o, genoemd MEC De Witte Schuur, is in 1997 opgericht. Vanaf 1992 zijn de voorbereiding voor het oprichten van het milieu centrum gestart. Het initiatief werd gestimuleerd en ondersteund door de gemeente Enkhuizen. Aanvankelijk zal de stichting volledig op vrijwilligers draaien.

Koerswijziging

In 1999 is gebleken dat op deze basis de doelen van de stichting niet bereikt kunnen worden. De gemeente heeft destijds voorgesteld om van de mogelijkheid “gesubsidieerde banen” (toen “Melkert baan” geheten daarna ID baan en nu DUP) gebruik te maken. In 1999 is de eerste vaste medewerkster aangesteld. De situatie is hierdoor niet verbeterd en de stichting moest een andere koers gaan varen. Een nieuw plan voor “professionalisering” werd opgesteld. Het uitgangspunt van dat plan was 2 vaste beroepsmedewerkers. Het plan is door de stichting en de gemeente Enkhuizen goed ontvangen. Het plan zal stapsgewijs uitgevoerd worden: Van 1 naar 2 gesubsidieerde banen in de veronderstelling dat deze banen naar reguliere banen zullen worden omgezet. In dat kader is er in september 2000 nog een medewerker (de huidige coördinator mw. Ofra Carmi) aangetrokken. Tot 2004 is De Witte Schuur door 2 medewerksters, op basis van de gesubsidieerde baan, draaiend gehouden.

Op weg naar professionele organisatie
In 2004 heeft de gemeente Enkhuizen besloten om voor De Witte Schuur 1 regulier betaalde beroepskracht mogelijk te maken, dit in de veronderstelling dat de 2e formatie ook omgezet zal worden. In 2004 heeft het centrum nog een medewerkster aangetrokken op basis van een gesubsidieerde baan. In de zomer van 2005 is één gesubsidieerde medewerkster doorgestroomd naar een andere baan en de coördinator is voor 50% voor het dagbesteding project kinderboerderij aan de stichting Philadelphia gedetacheerd. Van dit bedrag is een educatieve medewerkster aangetrokken; Madelon van Schoonhoven. In oktober 2006 is de andere gesubsidieerde medewerkster doorgestroomd naar een andere baan.

1992start voorbereiding oprichting.
1997oprichting milieucentrum medewerkers alleen vrijwilligers.
1999inzetten van 1 gesubsidieerde baan als coördinator.
2000plan professionalisering = professionele betaald werkkracht; inzetten van 2de gesubsidieerde baan de eerste is langdurig ziek.
20022de formatie is weer ingevuld door een administratieve medewerkster.
20041 regulier betaalde baan + 1 gesubsidieerde baan.
20051 regulier betaalde baan + 2 gesubsidieerde banen. De coördinator is gedetacheerd en een beroeps medewerkster voor educatie is aangetrokken.
20061 regulier betaalde baan gedetacheerd voor 50% en 50% educatieve medewerkster op projectbasis.
20071 regulier betaalde baan voor coördinator en educatief medewerker + enkele vrijwilligers.
20093 reguliere betaalde banen: 1 FTE coördinator, 0.5 FTE educatief medewerkerster en 0.3 FTE administratief medewerkster + enkele vrijwiligers
2014Overname van het beheer van de schooltuinen
2019Overgang naar een Bezoekerscentrum. NME is een afdeling van het gehele organisatie

Huidige stand van zaken
MEC De Witte Schuur  heeft in 2019 een omslag gemaakt van een centrum voor natuur- en milieueducatie naar een bezoekerscentrum met een kinderboerderij, hertenweide, natuurtuin en de schooltuinen. Onder de naam Bezoekerscentrum ‘Hertenkamp Enkhuizen’ gaan we verderVanaf januari 2020 een nieuw pareltje in Enkhuizen, waar u van harte welkom bent om met de (klein)kinderen een bezoek brengen aan de kinderboerderij,  de dieren te knuffelen en lekker buiten te spelen.